Park Kuralları

GENEL GÜVENLİK KURALLARI

Güvenlik açısından parkın içinde bisiklet, scooter, kaykay, tekerlekli patenle gezilmesi uygun değildir. Bisikletle gelen ziyaretçilerimiz park girişindeki bisiklet park yerine bisikletlerini park edebilirler. 

[Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26610 HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK - Yasaklar

MADDE 25 – Hayvanat bahçelerine, hayvanları hareket ve sesleri ile rahatsız edebilecek bisiklet ve benzeri araçlar ile girilemez. ]
Hayvan barınaklarının etrafını çeviren güvenlik bariyerlerini aşmak veya tellerin arasından hayvanlara dokunmaya çalışmak güvenliğiniz açısından tehlikelidir. Barınakların etrafında bulunan tellerde elektrik vardır. Uyarıları levhalarına dikkat ediniz.
Tropik Merkez'in açılış ve kapanış saatlerine uymaya çalışınız bu konuda ısrarcı olmayınız. 
Doğal Yaşam Parkı'nı güzelleştiren, alandaki ve Tropik Merkez'deki bitkilere zarar vermeyiniz. 
Doğal Yaşam Parkı hayvanların evidir. Evlerinde onları rahatsız etmeyiniz. 
Gözetleme kulelerinden sarkmayınız.
Görevlilerin uyarı ve isteklerine uyunuz.

YİYECEK GETİRME, HAYVAN BESLEME VE DOKUNMA 
Uzman personelimiz tarafından hayvanlarımızın biyolojisi, mevsim şartları, metabolik ihtiyaçları göz önüne alınarak günlük rasyonları (diyetleri) hazırlanmaktadır. Dışarıdan verilecek gıda maddeleri onların sağlıklarını tehlikeye sokabilir. Hayvanların sağlıklarına zarar vermemek için park dışarıdan yiyecek getirilmesine ve hayvanlara verilmesine izin verilmemektedir.

[Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26610 HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 11

Ziyaretçiler tarafından hayvanların beslenmesine izin verilmez.]
Çocuk Hayvanat Bahçesinde bakıcıların kontrolünde hayvanlarla temas kurulabilir onun dışındaki alanlarda kendi güvenliğiniz ve hayvanların güvenliği dikkate alınarak hayvanlara dokunulmamalıdır.

EVCİL HAYVAN GETİRMEK
Hayvanat bahçeleri hastalıklar yönünden ari ve izole yerlerdir. Bu yüzden parkımıza evcil hayvan getirmek yasaktır. 
[Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26610 HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK - Yasaklar
Ziyaretçiler hayvanat bahçelerine kedi ve köpek gibi hayvanlarla giremez.]

HİJYEN KURALLARI 
Park içindeki havuzlara ve alana çöp atmayınız. Her türlü çöp barınaklara gittiğinde hayvanlara zarar verebilir. Havuzların içine yabancı maddeler atmamanız orada yaşayan canlılar için hayatı önem taşımaktadır. Bu yüzden lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız.

DOĞAL YAŞAM PARKI'NI KORUMAK VE YAŞATMAKTA BİZE YARDIMCI OLDUĞUNUZ VE KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.