Park Kuralları

11 Haziran 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31863

Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVANAT BAHÇELERİNİN VE DOĞAL YAŞAM PARKLARININ KURULUŞU
İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yasaklar

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir:
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan hayvanat bahçeleri veya 6 ncı maddede yer alan şartlara haiz doğal yaşam parkları haricindeki tesislerde yabani hayvanların halka ticari olarak sergilenmesi yasaktır.
b) 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince hayvanat bahçeleri veya doğal yaşam parklarında veteriner hekimlik görevini yapamazlar.
c) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında belgesiz hayvan barındırılamaz.
ç) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında hayvanlara acı ve ıstırap verecek davranışlarda bulunulamaz.
d) Genel Müdürlüğün izni olmadan hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarından hiçbir hayvan doğaya bırakılamaz
.
e) Ziyaretçiler hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına evcil hayvanlarla giremez.
f) 1. grup hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkında görev yapan sorumlu yönetici ve veteriner hekim başka bir işyerinde çalışamaz.
g) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına, tesisin bünyesinde kullanılanlar hariç araçlar ile girilemez.
ğ) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında farklı türdeki hayvanların çiftleşmesine izin verilmez.
h) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında melez hayvanların saf tür hayvanlarla çiftleşmesine, hibe ve satışına izin verilmez.

ı) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına gelen ziyaretçiler, hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı yönetimi tarafından belirlenen veya duyurusu yapılan kurallara aykırı davranamaz.
i) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında ziyaretçiler tarafından hayvanlar beslenemez.
j) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanlar ile ziyaretçiler arasında fiziksel temasa izin verilmez.

k) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarındaki hayvanların nakil ve sağlık nedenleri dışında herhangi bir yöntem kullanılarak uyuşturulmaları yasaktır.
l) Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarındaki hayvanlar, ticari amaçlı film, reklam, fotoğraf ve benzeri çekimlerde veya gösterilerde il şube müdürlüğünün izni olmadan kullanılamaz. Hayvanlar; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Ticari amaçlı film, reklam, fotoğraf ve benzeri çekimlerde insanların yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanlar ile fiziksel temasına izin verilmez.


Kaynak :  11 Haziran 2022 Cumartesi 31863 sayılı resmi gazete

GENEL GÜVENLİK KURALLARI

Güvenlik açısından parkın içinde bisiklet, scooter, kaykay, tekerlekli patenle gezilmesi uygun değildir. Bisikletle gelen ziyaretçilerimiz park girişindeki bisiklet park yerine bisikletlerini park edebilirler. 

Hayvan barınaklarının etrafını çeviren güvenlik bariyerlerini aşmak veya tellerin arasından hayvanlara dokunmaya çalışmak güvenliğiniz açısından tehlikelidir. Barınakların etrafında bulunan tellerde elektrik vardır. Uyarıları levhalarına dikkat ediniz.

Tropik Merkez'in açılış ve kapanış saatlerine uymaya çalışınız bu konuda ısrarcı olmayınız. 
Doğal Yaşam Parkı'nı güzelleştiren, alandaki ve Tropik Merkez'deki bitkilere zarar vermeyiniz. 
Doğal Yaşam Parkı hayvanların evidir. Evlerinde onları rahatsız etmeyiniz. 
Gözetleme kulelerinden sarkmayınız.
Görevlilerin uyarı ve isteklerine uyunuz.

YİYECEK GETİRME, HAYVAN BESLEME VE DOKUNMA 

Uzman personelimiz tarafından hayvanlarımızın biyolojisi, mevsim şartları, metabolik ihtiyaçları göz önüne alınarak günlük rasyonları (diyetleri) hazırlanmaktadır. Dışarıdan verilecek gıda maddeleri onların sağlıklarını tehlikeye sokabilir. Hayvanların sağlıklarına zarar vermemek için park dışarıdan yiyecek getirilmesine ve hayvanlara verilmesine izin verilmemektedir.

Çocuk Hayvanat Bahçesinde bakıcıların kontrolünde hayvanlarla temas kurulabilir onun dışındaki alanlarda kendi güvenliğiniz ve hayvanların güvenliği dikkate alınarak hayvanlara dokunulmamalıdır.

EVCİL HAYVAN GETİRMEK

Hayvanat bahçeleri hastalıklar yönünden ari ve izole yerlerdir. Bu yüzden parkımıza evcil hayvan getirmek yasaktır. 

HİJYEN KURALLARI 

Park içindeki havuzlara ve alana çöp atmayınız. Her türlü çöp barınaklara gittiğinde hayvanlara zarar verebilir. Havuzların içine yabancı maddeler atmamanız orada yaşayan canlılar için hayatı önem taşımaktadır. Bu yüzden lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız.

DOĞAL YAŞAM PARKI'NI KORUMAK VE YAŞATMAKTA BİZE YARDIMCI OLDUĞUNUZ VE KURALLARA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.