Hayvan Koruma

IUCN ve IUCN RED LIST Hakkında Bilgiler

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) - Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik

Doğanın bütünlüğünün ve çeşitliliğinin korunması, doğal kaynakların adil ve ekolojik olarak sürdürülebir olmasını sağlamak için dünya çapındaki toplumlara etki etmek, cesaretlendirmek ve onlara yardımcı olmak amacıyla 1948 yılında kurulmuş olan bir birliktir.

IUCN tarafından Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi (IUCN Red List) yayınlanmaktadır.

IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek oluşturulmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her bölgesi ile ilgilidir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı internet sitesinde hayvanlarımız bölümünde parkımızdaki her hayvanla ilgili olarak ayrıntılı bilgilerin yanı sıra “Koruma Durumu” da yer almaktadır. Burada bulunan koruma durumu bilgileri http://www.iucnredlist.org/ internet sitesinden güncellenmektedir.

 

Kırmızı Liste ile amaçlanan; koruma meselelerine kamunun ve politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yokoluşunu azaltmak için uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluşturulan IUCN Kırmızı Listesi, biolojik çeşitliliğin durumu ile iligli en geçerli rehber olarak kabul edilmektedir.

Kategoriler 10 grupta tasnif edilmiştir; bu tasnifte, tükenme hızı, nüfus büyüklüğü, coğrafi dağılım alanları ile nüfüs ve dağılım derecesi kriterleri dikkate alınmıştır.

Korunma durumu kategorileri

EX: (Tükenmiş): Kuşkuya yer bırakmayacak delillerle soyu tükenmiş olduğu ispatlanan türler.
EW: (Doğal ortamında tükenmiş): Vahşi yaşamda soyu tükenmiş, fakat diğer alanlarda (yetiştirme veya sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler.
CR: (Kritik tehlikede): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada (extreme) olan türler.
EN: (Tehlikede): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler.
VU: (Hassas): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler.
NT: (Neredeyse tehdit altında): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler.
LC: (Asgari endişe): Yaygın bulunan türler.
DD: (Yetersiz veri): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler.
NE: (Belirlenmedi): Şimdiye kadar yukardaki kriterlere uygunluğu değerlendirilmemiş türler.