Afrika Mahmuzlu Kaplumbağası

Afrika'da, Sahra çölünün güney sınırında, Senegal ve Moritanya'dan, Doğu Mali’ye,  Sudan, Etiyopya’dan Kızıldeniz boyunca Eritre'de  yayılış gösterir.

Çöl kenarları, kuru savanlar, tropik savanlar, otsu alanlar doğal habitatını oluşturur.

Birbirlerine karşı çok agresiftirler. Bu agresyon yumurtadan çıktıkları andan itibaren başlar. Mahmuzlar ile birbirlerine vurmak ve birbirleri üzerlerine hamle yapmak erkeklerde en sık görülen davranıştır.

Afrika Mahmuzlu Kaplumbağaları tünel kazmaktan çok hoşlanırlar.  Çok güçlü ve aktiftirler ve havalar ne zaman onlar için çok sıcak veya soğuk olsa kazdıkları tünellere çekilirler. Bu tünellerde saatlerce kalabilirler böylece vücutlarındaki su kaybını minimalize etmiş olurlar.  Sıcaklıklar 40 C 'nin üzerine çıktığında ön kollarını yalayarak tükürükleri ile serinletirler. Alacakaranlıkta veya gün doğumunda daha aktiftirler ve genelde gecenin serinliğinden sonra vücut ısılarını yükseltmek için sabah güneşlenmeyi tercih ederler.

Kabukları geniş, oval ve yassıdır. Arka ayaklarında mahmuzları vardır. Ölçülü bir kafa yapısına sahiptir. Dışarıdan bakıldığında erkek ve dişi ayrımı yapmak  zordur.

Tutsakken bile çok iyi üreyebilirler. Erkeklerin karapaksları 35 cm çapına ulaştığında,seksüel olgunluğa ulaşırlar. Çiftleşme döneminde çok agresifdirler. Çiftleşme Haziran 'dan Mart 'a kadar ki dönemde herhangi bir zamanda olur. Fakat daha çok yağmurlu mevsimlerin bittiği dönemde , Eylül-Kasım aylarında çiftleşme olur. Eşleşme olduğunda erkek, dişinin çevresinde daire çizer ve çoğunlukla kabuğuyla ona çarpar. Çiftleşme sonucunda dişinin vücudu yumurtalardan dolar, yiyecek tüketimi azalır. Dişi artan bir şekilde hareketli olur, yuva yapmak için yer arar. Yumurtlama dönemi sonbahardır. Yaklaşık 5 saat süren bir uğraştan sonra  0,6 m çapında bir ağız ve 7-14 cm derinliğinde yuva açar. 5-30 adet yumurtayı 3 dk. arayla, seçtiği yuvaya bırakır. Yumurtlama sonucunda bir saatte yuvayı kapatır. Yaklaşık 8 ay toprak altında kalan yumurtalar kırıldığında 4-6 cm kabuklu yavru kaplumbağalar çıkar. Yavrular yaklaşık; 25 gr ağırlıkta, kabuğu ise sarı, açık kahverengidir.

Galapagos ve Aldabra kaplumbağalarından sonra Dünyadaki  üçüncü  büyük kaplumbağadır.  Bazı Afrika kültürleri Sulcata'yı insanlar ve Tanrılar arasında bir aracı olarak görür. Bunun bir sonucu olarak, kaplumbağa, ataları ve kasabanın başı arasında tanıklık etmek üzere sık olarak kasabalarda tutulur. Bugünkü Dogon ülkelerinde kaplumbağa, kasabanın liderinin  atalarıyla sürekli iletişimine  yardımcı olması için devamlı liderin yanında tutulur. Senegal'de bu kaplumbağalar yaşam, mutluluk, bereket ve sürekliliğe işarettir.

Mali, Niger ve Etiyopya'daki popülasyonların çoğu süratle gözden kaybolmaktadır. Senegal'in kuzey ve kuzey batısında popülasyonları hala sınırdadır ancak otlakların aşırı tüketimi ve çölleşme bu alandan uzaklaşmalarına sebep olmaktadır.

Begümcan - Winner